Προτάσεις για έναν νέο Εκκλησιαστικό χάρτη

Πήγαινε κάτω

Προτάσεις για έναν νέο Εκκλησιαστικό χάρτη

Δημοσίευση  Αντώνης Τρίτσης Την / Το 7/2/2008, 23:09

Η Εκκλησία έχει «πολίτευμα», αυτό είναι το «Συνοδικό σύστημα». Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε πολυσύνθετες λύσεις για να μην υπάρχουν φατριασμοί και ανταγωνισμοί.
Αν αλλάξει η αντίληψη για τα «αξιώματα», πιο σωστά διακονήματα στην Εκκλησία , ίσως όσοι θέλουν να προσφέρουν να μην κυνηγάν τη θέση του επισκόπου, αλλά του συνειδητού και θεολογημένου καντηλανάφτη.
Γιατί αυτόν θα συναντήσει πρώτον ο πάσχων άνθρωπος που θα μπει σε έναν ναό.
Το συνοδικό σύστημα βέβαια πρέπει να μην αφορά μόνο την Ιεραρχία, αλλά κάθε επίπεδο εκκλησιαστικής συσσωμάτωση΄.
Συνοδικό σύστημα στην Ενορία (το κύτταρο της εκκλησίας).
Σύνοδος εδώ θεωρείται όλος ο πληθυσμός της Ενορίας.
Πως θα νομιμοποιηθεί αυτό το σώμα;
Απλούστατα θα δοθεί ένα χρονικό διάστημα σε όλη την Ελλάδα να γραφτούμε όλη μέλη ενοριών.
Οπωσδήποτε για την εγγραφή χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
Ας πούμε να μην ανήκεις σε άλλο θρήσκευμα, ή να μην έχεις απαρνηθεί εμπράκτως την βάπτισή σου. (Σε όσους έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, ας ρωτήσουμε μήπως είναι παντρεμένοι με αλλόδοξο ή αλλόθρησκο, ή άθεο..
Δεν θα χαλάσουμε τις σχέσεις των ανθρώπων με δικανικούς περιορισμούς. Ας καταλάβουμε επί τέλους την εποχή μας)

Οι περιορισμοί, εφόσον η εκκλησία θα συγκροτηθεί σε σώμα , θα μπουν από εδώ και πέρα. Βασικός περιορισμός η συμμετοχή στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και στις Ολομέλειες της Ενορίας.(πλην αντικειμενικών κωλυμάτων και στις δύο περιπτώσεις).
Η Ολομέλεια της Ενορίας κάθε «Νέα Τρίτη» εκλέγει 12 λαϊκά μέλη (6 τακτικά +6 αναπληρωματικά, που το δεύτερο εξάμηνο της ενιαυσίας περιόδου θα γίνουν αυτά τακτικά ) για την ενοριακή επιτροπή. Δικαίωμα επανεκλογής στην Ενοριακή Επιτροπή θα έχουν μετά τέσσερα χρόνια. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για όλες τις θέσεις της ενοριακής επιτροπής, για τις κενές θέσεις θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε όσους ήταν επίτροποι τις προηγούμενες ετήσιες περιόδους.
Όλοι οι κληρικοί της Ενορίας, συμμετέχουν στην Ενοριακή επιτροπή, ψηφίζουν όμως δύο κάθε φορά εναλλασσόμενοι με τρόπο συνοδικό. Αν δεν υπάρχουν άλλοι κληρικοί στην Ενορία, ο εφημέριος της θα έχει 2 ς ψήφους στην ενοριακή επιτροπή.
Δίνεται ένα διάστημα σε κάθε ενορία να καταρτίσει τον κανονισμό της που θα είναι το εσωτερικό της «σύνταγμα». Η νομοκανονική επιτροπή της Μητρόπολης εγκρίνει τους κανονισμούς του ενοριών και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους. Δύνανται επίσης να υπάρχουν υποεπιτροπές, π.χ. κατήχησης και παιδείας, εκκλησιαστικής διακονίας, εξωραϊστική κλπ. που θα προβλέπονται από τον κανονισμό κάθε ενορίας. Αυτή η ενοριακή οργάνωση ανταποκρίνεται και στο «κοινοτικό» σύστημα που ίσχυσε κατά την Τουρκοκρατία και σε πολλά μέρη της Ελλάδας μέχρι την δικτατορία του Μεταξά. Οι Κληρικοί της Ενορίας πρέπει να είναι βέβαια εγκεκριμένοι πριν την τοποθέτησή τους με την ψήφο των μελών της.
Μητροπολιτική Σύνοδος συγκροτείται από τον Μητροπολίτη, 3 Κληρικούς (Ιερείς ή Διάκονοι) που θα συμμετέχουν εναλλασσόμενοι κατά τα πρεσβεία Ιεροσύνης, (όπως γίνεται σήμερα με την αντιπροσώπευση των μητροπόλεων στη συγκρότηση της Δ. Ι. Σ.), 1 Μοναχό ή 1 Μοναχή (που θα συμμετέχουν αντιπροσωπεύοντας τα μοναστήρια τους εναλλασσόμενοι με κυκλικό τρόπο , όπως γίνεται σήμερα με την συγκρότηση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους). Αν δεν υπάρχουν μοναστήρια θα συμμετέχει στην σύνοδο ένας επιπλέον Ιερέας. Θα συμμετέχουν επίσης έξι λαϊκοί συνοδικοί (Υποχρεωτικά 3 από αυτούς θα είναι γυνάικες).
Πως θα εκλέγονται τώρα οι Λαϊκοί Συνοδικοί: Καταρχήν οι ενορίες θα αντιπροσωπεύονται κυκλικά, όπως γίνεται σήμερα με την αντιπροσώπευση των μητροπόλεων στη συγκρότηση της Δ.Ι.Σ., Όταν είναι περίοδος που η ενορία είναι συνοδική θα καλείται από την Ενοριακή Επιτροπή ειδική ολομέλεια που θα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Λαϊκό Συνοδικό της Ενορίας (και τον αναπληρωτή του)
Οι τακτικές συνεδρίες της Μητροπολιτικής Συνόδου είναι μηνιαίες.
Κάθε ενορία αλλά και κάθε εγγεγραμμένο μέλος της τοπικής Εκκλησίας μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Ακολουθείται αυστηρή χρονολογική σειρά με βάση την ημερομηνία υποβολής στην διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση. Η Μητροπολιτική σύνοδος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως σε κάθε πρόσωπο ή εκκλησιαστικό φορέα που εισηγήθηκε ένα θέμα.
Τα έξοδα συμμετοχής των λαϊκών συνοδικών (εισιτήρια, διαμονή βαρύνουν την Εκκλησία).Χώρος διεξαγωγής ορίζεται ένα μοναστήρι (μπορεί να εναλλάσσεται, ανάλογα τις δυνατότητες της Επισκοπής).
Λαϊκός Μητροπολιτικός συνοδικός εκλέγεται κανείς μέχρι τρεις φορές.
Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητρόπολης για πολύ σημαντικά ζητήματα. Συγκροτείται από όλους τους κληρικούς και όλα τα λαϊκά μέλη των ενοριακών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά) που έχουν θητεία την περίοδο που Μητροπολιτική σύνοδο. Ψηφίζει και αναθεωρεί κανονισμό της Μητρόπολης μετά από εισήγηση της νομοκανονικής επιτροπής .
Νομοκανονική επιτροπή της Μητρόπολης, με τριετή θητεία. Προεδρεύει Ιερέας . Συμμετέχουν 2 λαϊκοί (1 θεολόγος και 1 νομικός κατά προτίμηση έλλείψει αυτών και άλλοι) με δημοσιευμένο έργο πάνω στα εκκλησιαστικά θέματα κατά προτίμηση στο Κανονικό Δίκαιο. Ορίζονται από την Κληρικολαϊκή Συνέλευση.
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας. Συγκροτείται από έναν Εκλεγμένο Λαϊκό Αντιπρόσωπο κάθε Μητρόπολης τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο.
Η Ιερά Σύνοδος Εκλέγει όπως και σήμερα τους Μητροπολίτες επί τριπροσώπου που έχει καταρτίσει η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της "χηρεύουσας" Μητρόπολης.
Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Εκκλησίας της Ελλάδος: Η ανώτατη αρχή της Εκκλησίας. Εκλέγει τον Αρχιεπίσκοπο . Συμμέτεχουν όλα τα μέλη κληρικά και λαϊκά των Μητροπολιτικών Κληρικολαϊκών Συνελέυσεων.
Η εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι κρατική Υπηρεσία. Αλλά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ειδικό καθεστώς ρυθμίζει μεταβατικά την μισθοδοσία του προσωπικού της, όπως και όλων των άλλων νόμιμων θρησκευτικών οργανισμών.
Θα πείτε πως είναι δυνατό από τη Πολιτεία να ρυθμιστούν κάποια πράγματα στην Εκκλησία, όταν διαχωριστεί από το Κράτος. Αυτό θα γίνει νομικά, όπως η Πολιτεία ρυθμίζει π.χ. τις διαδικασίες εντός των αθλητικών σωματείων.
Έχει δικαίωμα και υποχρέωση διότι αυτό που είναι σήμερα η Εκκλησία θεμικά είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης συγχώνευσης!

Αντώνης Τρίτσης

Αριθμός μηνυμάτων : 2
Registration date : 01/02/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας;

Δημοσίευση  Επισκέπτ Την / Το 8/2/2008, 13:08

Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ως θέμα μια ελεύθερη Εκκλησία, μια αυτόνομη Εκκλησία, με δημοκρατικό έλεγχο, που θα υπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα, τα πνευματικά και τα κοινωνικά συμφέροντα του λαού. Δηλαδή όχι απλά διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, ίσως, καλύτερα μια νέα σχέση Κράτους-Εκκλησίας, πιο καθαρή, πιο ελεύθερη, πιο αυτόνομη της ελληνικής Εκκλησίας έναντι του Κράτους. Πρέπει πια να λειτουργούν οι θεσμοί με κοινωνική λογοδοσία, να λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες, να υπηρετούν τον πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν είναι ενάντια στην Εκκλησία και θέλει να δει το κύρος της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ελλαδικής Εκκλησίας να μη τρωθεί. Το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους έχει ωριμάσει ως θέμα ή έχει ξεχαστεί, και δεν θα έχουμε προώθηση και ξεκαθάρισμα των ρόλων, ώστε να είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου;;;

Μπορεί να υπήρξαν κατά καιρούς διαφωνίες με τοποθετήσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας. Πάντα, όμως, υπήρξε σεβασμός για την Εκκλησία. Ήταν και είναι μέρος της ιστορίας και της παράδοσής και έχει μεγάλο και σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει, πνευματικό και κοινωνικό. Χρειάζεται όμως μια μια νέα σχέση Πολιτείας και Εκκλησίας βασισμένη στη διαφάνεια, στο δημοκρατικό έλεγχο και στην κοινωνική λογοδοσία. Και βεβαίως, υπάρχουν πολλοί τρόποι αυτό να γίνει και για την Εκκλησία. Μπορούμε να διδαχθούμε και από την εμπειρία πολλών άλλων χωρών, γιατί αυτός ο ιδιότυπος κρατισμός δημιουργεί ένα κλειστό σύστημα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σπάσει.

Πώς λογοδοτείς στον πολίτη; Υπάρχουν τρόποι σε όλο τον κόσμο, δεν θα γίνει η ανακάλυψη του τροχού, έτσι ώστε η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ποτέ δεν θα είναι μακριά από τον Ελληνισμό, την Ελλάδα. Είναι η κυρίαρχη θρησκεία μας. Πώς, λοιπόν, θα λογοδοτήσει στο πλήρωμα, στον Ορθόδοξο, στον πιστό; Ένας τρόπος είναι μέσα από τις Ενορίες, να υπάρχει κάποιος έλεγχος μέσα από τις Ενορίες. Αυτά πρέπει να συζητηθούν, να γίνει διάλογος, να υπάρξει συζήτηση και με την Εκκλησία. Μήπως θα πρέπει ενόψει μιας νέας συνταγματικής ρύθμισης, να πραγματοποιηθεί και δημοψήφισμα γύρω απ' αυτό το θέμα, για να ακουστεί και η άποψη του ελληνικού λαού;;; Κάθε Έλληνας ορθόδοξος θέλει να μπορεί, όταν μπαίνει στην εκκλησία να αισθάνεται ότι μπαίνει σε μια εκκλησία που δεν έχει καμία σχέση με κόμματα, δεν έχει καμία σχέση με τα κοσμικά. Είναι ένας πνευματικός χώρος, ένας χώρος που μπορεί προς στιγμή να βρει ένα άσυλο από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της ζωής, να βρει έναν χώρο αγαλλίασης ψυχής.

Ένα σωστό ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί με την έννοια ότι πολλές φορές ερμηνεύεται ότι αυτοί που μιλούν για το διαχωρισμό κράτους - Εκκλησίας κάνουν επίθεση στην Εκκλησία. Είναι το τελείως αντίθετο τελικά, ο στόχος είναι η εξυγίανση, να αισθάνεται κανείς ότι η Εκκλησία ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες.

Επισκέπτ
Επισκέπτης


Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Προτάσεις για έναν νέο Εκκλησιαστικό χάρτη

Δημοσίευση  Tzonakos Την / Το 8/2/2008, 14:36

Nαι στην νέα σχέση Κράτους Εκκλησίας.
Μόνο που οποιαδήποτε αλλαγή όσων ισχύουν εως τώρα θα φέρει αντιδράσεις, επειδή η πλειοψηφία όσων έχουν συχνές επαφές νε την εκκλησία ειναι ανω των 60 ετών.
Δύσκολο να τους πείσεις οτι εχεις καλές προθέσεις φοβάμαι.
avatar
Tzonakos

Αριθμός μηνυμάτων : 39
Registration date : 18/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://tzonakos.blogspot.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης